ღირებულება

80 ლარი თვეში (ჯგუფში 2-4 კაცი);

150 ლარი თვეში (ინდივიდუალურად)

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი