ღირებულება:

180 ლარი თვეში (ჯგუფში 2-3 კაცი);

270 ლარი თვეში (ინდივიდუალურად).