გაკვეთილები ტარდება კვირაში 2-ჯერ, მცირერიცხოვან ჯგუფებში (3-5 კაცი)

გაკვეთილის ხანგრძლოვობა 1,5 საათი

სწავლის ღირებულება თვეში: 120 ლარი

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი