ღირებულება

130 ლარი თვეში (ჯგუფში 3-5 კაცი);

180 ლარი თვეში (ინდივიდუალურად)

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი