ტრენინგის პროგრამა:

 • კომუნიკაციის არსი და როლი კომპანიაში
 • ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების დაგეგმვა
 • პირდაპირი მარკეტინგი
 • პირადი გაყიდვები
 • ინტერაქტიური მარკეტინგი
 • სიმულირების საშუალებები
 • რეკლამა
 • ბეჭდური რეკლამა
 • გარე რეკლამა
 • სატელევიზიო და რადიო რეკლამა
 • კავშირები საზოგადოებასთან (pr)
 • ბრენდინგი
 • შეფუთვა
 • სენსორული ანუ ნეირომარკეტინგი

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 1 თვე (კვირში 2 ლექცია)

ტრენინგის ღირებულება: 250 ლარი

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი