თქვენ შეისწავლით:

  • კითხვების სწორად დასმას ბიზნესპროცესების დროს
  • საკომუნიკაციო ტექნიკებს
  • მოახდენთ სხვადასხვა იაპონური მეთოდების გენერირებას მენეჯმენტის პროცესში
  • შეძლებთ შეაფასოთ ამა თუ იმ კლიენტის საჭიროებას
  • შეძლებთ კრიზისების მართვას და სტარატეგიების დაგეგმარებას
  • დაასახელებთ "დრაივერებს" და სწორად მოახდენთ დელეგირებას

ტრენინგის გავლის შემდეგ: თქვენ ზუსტად გეცოდინებათ რა გჭირდებათ ბიზნესის წარმატებისა და გაყიდვების ზრდისთვის.

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 12 საათი

ღირებულება: 250 ლარი

ტრენინგის დასულების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი