პროგრამა მოიცავს:

 • AutoCAD-ის დახასიათება
 • პროგრამის ინტერფეისი
 • ინსტრუმენტები
 • კოორდინატთა სისტემები
 • სამუშაო ეკრანის აღწერა
 • პარამეტრების შეყვანა
 • კოორდინატთა სისტემა
 • ორგანზომილებიანი პროექტირება
 • ობიექტებზე მოქმედების ინსტრუმენტები
 • ორგანზომილებიანი გეომეტრიული ფიგურების რედაქტირება
 • დაშტრიხვა და რედაქტირება
 • ფენები
 • ტექსტის სტილის შექმნა
 • ბლოკები
 • შრეები
 • სამგანზომილებიანი პროექტირება, აგება, რედაქტირება
 • მოდელირება და რედაქტირება
 • წახნაგებთან მუშაობა და ოპერაციები წიბოებზე
 • განათება
 • რენდერი
 • დასაბეჭდად ნახაზის გამზადება და ა.შ.

კურსის ხანგრძლივობა: 16 გაკვეთილი

ღირებულება: 300 ლარი (ინდივიდუალურად)